فناوری اطلاعات
خدمات غیرحضوری و توقف انتشار دفترچه‌های کاغذی تامین اجتماعی قابل تقدیر است

خدمات غیرحضوری و توقف انتشار دفترچه‌های کاغذی تامین اجتماعی قابل تقدیر است

برگزاری دوره آموزش مجازی بیمه های درمان

برگزاری دوره آموزش مجازی بیمه های درمان

رونمایی ایران کیش از عملیات پرداخت موفق مبتنی براستاندارد EMV

رونمایی ایران کیش از عملیات پرداخت موفق مبتنی براستاندارد EMV

خدمات ثبت، تایید، انتقال و استعلام چک با “اپلیکیشن سکه”

خدمات ثبت، تایید، انتقال و استعلام چک با “اپلیکیشن سکه”

نشان ریال بر بستر شبکه ققنوس رونمایی شد

نشان ریال بر بستر شبکه ققنوس رونمایی شد

رفع مشکل کابران IOS با سامانه بانکداری مجازی بانک توسعه تعاون

رفع مشکل کابران IOS با سامانه بانکداری مجازی بانک توسعه تعاون

رونمایی از سامانه خدمات الکترونیکی بازنشستگان فولاد

رونمایی از سامانه خدمات الکترونیکی بازنشستگان فولاد

شرکت مخابرات ایران نقش پر رنگی در پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات دارد

شرکت مخابرات ایران نقش پر رنگی در پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات دارد

حرکت بیمه دانا به سمت دیجیتالی شدن

حرکت بیمه دانا به سمت دیجیتالی شدن

از شش طرح فناورانه و زیرساختی بانک صنعت و معدن رونمایی شد

از شش طرح فناورانه و زیرساختی بانک صنعت و معدن رونمایی شد