۱۲ مهر ۱۳۹۹ | 17:52
کد خبر : 24819

نظام ارجاع کلید کاهش مشکلات مالی بیمه ها در زمان شیوع بیماری همه گیر

نسبت به اجرای درست نظام ارجاع در زمان شیوع بیماری همه گیر، با هدف کاهش بار مالی به نظام بیمه ای کشور تاکید شد.

به گزارش برداشت روز، محمد مهدی ناصحی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، با اشاره به نقش سازمان های بیمه گر درمانی در کاهش همه گیری کرونا گفت: در رویارویی با بیماری های همه گیر نظام بهداشت و سلامت کشورها در خط مقدم مقابله با آن قرار دارند، لذا در آغاز شیوع یک بیماری سیستم بهداشتی و درمانی در کشورها بلافاصله وارد مرحله پیشگیری می شوند.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت افزود: در چنین شرایطی زیرساخت ها و امکانات درمانی برای خدمت رسانی بیشتر به سرعت فراهم می شود .

وی با بیان اینکه پیشگیری و درمان بیماری واگیر باعث افزایش هزینه های سلامت با شیب صعودی در دوره زمانی اندک می شود تصریح کرد: بدون شک نظام سلامت باید دراین شرایط برخی خدمات غیر ضرور را حذف یا ارایه آن را به حداقل رساند .

ناصحی با تاکید بر اینکه در شرایط شیوع و همه گیری بیماری ها نظام های بیمه سلامت نقش مهمی در ایجاد شرایط ارایه خدمات بهینه برعهده دارند اظهار داشت: اگر بسترهای الکترونیکی در نظام های سلامت پی ریزی شده و نظام ارجاع بیماران به نقطه رشد رسیده باشد، تا حد زیادی بیماران از مسیر درست به سمت مراکز درمانی هدایت می شوند.

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ، با اشاره به اینکه باید از مراجعه بیش از حد و غیر قابل کنترل در روزها و هفته های ابتدایی شیوع بیماری به بیمارستان ها جلوگیری کرد گفت: اجرای کامل و گام به گام این روند باعث می شود، بار مراجعه غیر قابل پیش بینی و ناگهانی که باعث فشار مضاعف به ساختارهای بیمه ای می شود رخ ندهد، ضمن اینکه نظام های بیمه سلامت باید در زمان وقوع یک بیماری همه گیر همه اقدامات فوریتی را اجرا کنند./ بیمه سلامت